Formålet med puljen

Landdistriktspuljen i Billund Kommune skal støtte udviklingen af landdistrikterne. Puljen er på 1,1 mio. kr. årligt og har ansøgningsfrist fire gange om året:

15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.

Landdistriktspuljen skal understøtte lokalsamfundenes lokale udviklingsplaner og Billund Kommunes udviklingsstrategi Fremtidens Legeplads. Pengene skal gøre det lettere for lokale ildsjæle at gennemføre mindre initiativer og søge ekstern medfinansiering til realisering af større projekter.

Søg landdistriktspuljen