Er din forening godkendt som en folkeoplysende forening, kan I få lokaletilskud uanset om I er i egne eller lejede lokaler. Afholder I jeres aktiviteter i kommunale lokaler, så er der modsat et gebyr på lokalet. Gebyret er der, fordi det samme type lokale skal koste det samme at bruge, uanset om din forening er i en kommunal eller en selvejende hal.

Husk, at der kan kun gives driftstilskud til egne eller lejede lokaler, hvis der ikke kan stilles et egnet kommunalt lokale til rådighed. Vær opmærksom på, at kommunen kan beslutte ikke at give tilskud til nye lejemål.

Der er forskel på at søge om lokaletilskud til de forskellige typer lokaler, så det er en god ide at tjekke reglerne.

Ansøg om lokaletilskud