Formålet med puljen

Områdefornyelse her i Billund Kommune er et samarbejde mellem lokalråd, borgere og os, og støtter fysiske forbedringer, projekter og aktiviteter i et lokalområde. Det overordnede formål med puljen er at fremme udvikling og omdannelse af nedslidte områder i omegnsbyerne for at styrke bosætning og private investeringer i byerne. 

Der afsættes et årligt beløb til områdefornyelse. Puljen uddeles hvert år til ét til to projekter.

Ansøgningsfrist: En gang årligt 1. november (i 2023 er der ansøgningsfrist både 15. februar og 1. november)

Husk at benytte ansøgningsskemaet, som du finder under "Ansøgning og proces" i beskrivelsen af projektet. Ansøgningsskemaet skal vedhæftes når du søger puljen.

Søg områdefornyelsespuljen