Puljen til uddannelse og kurser kan søges af alle kultur- og fritidsaktører, så længe ansøger ikke er en kommerciel virksomhed.

Der er ca. 160.000 kr. i puljen som har ansøgningsfrist 1. november.

Puljens formål er

At give tilskud til kurser for ledere, trænere og instruktører i Folkeoplysende foreninger, for ikke organiserede foreninger, kultur- og fritidsaktører samt Aftenskoler. 

Søg uddannelsespuljen via Fritidsliv