LAG Vejen-Billund

Der er i 2023-2027 ca. 2,5 mio. kr. om året til projekter i landdistrikterne i Vejen og Billund Kommune.

LAG Vejen-Billund støtter erhvervsudvikling og attraktive levevilkår i landdistrikterne uden for Grindsted by. Puljen er målrettet initiativer der skaber arbejdspladser indenfor mikroerhverv, styrker turismen og understøtter attraktive faciliteter og aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgerne. Hvis der samtidig er fokus på grønne løsninger, klima- og miljøtiltag og/eller naturoplevelser er det endnu et plus. 

Se aktiviteter og LAG projekter på LAG Vejen-Billunds Facebook

Mellemfinansiering 

Søg om mellemfinansiering

Lokale foreninger, der får bevilliget LAG-midler, kan søge om mellemfinansiering. Det betyder, at du som forening kan få udbetalt det bevilligede tilskudsbeløb, mens du venter på ministeriets udbetaling af LAG-midler. På den måde kan du undgå likviditetsproblemer.