LAG Vejen-Billund

LAG står for Lokal AktionsGruppe, og er en lokal forening, som uddeler EU-midler til støtte for projekter og aktiviteter i landdistrikterne.

LAG Vejen-Billund støtter erhvervsudvikling og attraktive levevilkår i landdistrikterne uden for Grindsted by. Puljen er målrettet initiativer der skaber arbejdspladser indenfor mikroerhverv, styrker turismen og understøtter attraktive faciliteter og aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgerne. Hvis der samtidig er fokus på grønne løsninger, klima- og miljøtiltag og/eller naturoplevelser er det endnu et plus. 

Søg LAG midler via LAG Vejen-Billunds hjemmeside

Tilmeld dig nyhedsmailen og få direkte besked om ansøgningsfrister m.m.

Mellemfinansiering 

Søg om mellemfinansiering

Lokale foreninger, der får bevilliget LAG-midler, kan søge om mellemfinansiering. Det betyder, at du som forening kan få udbetalt det bevilligede tilskudsbeløb, mens du venter på ministeriets udbetaling af LAG-midler. På den måde kan du undgå likviditetsproblemer.