Formålet med støtten til frivilligt socialt arbejde er

  • at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde
  • at styrke samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale organisationer og foreninger
  • at gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte

Fordeling af §18-midler 2024

Der er cirka 800.000 kr. i puljen.

Ansøgningsfristen for §18-midlerne 2024 er efteråret 2023, der annonceres for det omkring oktober. 

Der ansøges via vores forenings-, booking og tilskudssystem: Fritidsliv, hvor ansøgningsskemaet vil være tilgengængeligt, når den er åben for ansøgninger.

Ansøg §18-midler via Fritidsliv