Formålet med støtten til frivilligt socialt arbejde er

  • at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde
  • at styrke samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale organisationer og foreninger
  • at gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte

Fordeling af §18-midler 2024

Der er cirka 800.000 kr. i puljen.

Ansøgningsfristen for §18-midlerne 2024 er efteråret 2023, der annonceres for det omkring oktober. 

Der ansøges via vores forenings-, booking og tilskudssystem: Fritidsliv, hvor ansøgningsskemaet vil være tilgengængeligt, når den er åben for ansøgninger.

Ansøg §18-midler via Fritidsliv

 

 

Afrapportering af §18-midler

Hvis din forening har modtaget §18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til senest den 1. april i året efter, at midlerne er modtaget.

OBS: Midler modtaget i 2020, 2021 og 2022 skal afrapporteres for senest 10. april 2023 - frist forlænget grundet påsken.                      

Udfyld afrapportering

Afrapporteringen skal indeholde

  • Oplysninger om foreningen
  • En kort beskrivelse af hvad §18-midlerne er blevet brugt til. 
  • Ved tilskud over 5000 kr. skal I også redegøre for de enkelte udgifter eller vedlægge et regnskab for, hvad §18-midlerne er blevet brugt på. 

Afrapporteringen skal ikke indeholde 

  • Kvitteringer 
  • Regnskab for alle foreningens indtægter og udgifter

Vær opmærksom på, at forvaltningen efterfølgende kan bede om yderligere dokumentation herunder f.eks. kvitteringer og regnskab, hvis det skønnes nødvendigt. 

Ubrugte midler

Modtagne beløb skal anvendes til det ansøgte formål og indenfor den periode, de er bevilget i. Kan dette ikke lade sig gøre, skal midlerne som udgangspunkt tilbagebetales. Mindre ubetydelige beløb skal ikke tilbagebetales. Forvaltningen foretager en konkret vurdering af den enkelte sag.    

Ønsker I at overføre beløbet til det kommende år, skal I sende en skriftlig anmodning om overførsel til Billund Kommunes frivillighedskonsulent. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor I ønsker at overføre beløbet, og hvad midlerne skal anvendes til.