Lukkedage

Dagplejen og daginstitutionerne er lukket:

 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag den 5. juni
 • Uge 29
 • 24. december
 • Dagene mellem jul og nytår inklusive den 31. december

Pasning på lukkedage

Har I et pasningsbehov på en lukkedag, kan I tilmelde jeres barn til alternativ pasning. Pasningen er placeret i Grindsted og Billund for børn, der er indmeldt i en daginstitution.

Pasningen i Billund er for børn, der er indmeldt i:

 • Børnehuset Andedammen
 • Hejnsvig Børnehave
 • Stenderup Børnehave
 • Børnenes Univers Billund

Pasningen i Grindsted er for børn, der er indmeldt i:

 • Sdr. Omme Børnehave
 • Børnenes Univers Grindsted Syd
 • Børnenes Univers Grindsted Vest

I dagplejen er den alternative pasning som udgangspunkt placeret i Grindsted og Billund.

Der tilbydes ikke alternativ pasning Grundlovsdag den 5. juni og den 24. december.

Forældreinformation

Du orienteres i god tid om lukkedage og om deres mulighed for at tilmelde dit barn til alternativ pasning. Du modtager informationen som et opslag på AULA. Opslaget er med link til digital tilmelding til alternativ pasning.

Kriterie for lavt fremmøde

Kriteriet for lavt fremmøde er 35 %.

Lukkedage udover de ovennævnte

Kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til placering af yderligere lukkedage hen over året til dagtilbuddets forældrebestyrelse.

Kriteriet for lavt fremmøde er her 10 %.