Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud er en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Kombinationstilbuddet er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af at dagtilbud 30 timer om ugen.

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende tilbud. En fuldtidsplads i en daginstitution og en fuldtidsplads i dagplejen i Billund Kommune udgør 48 timer om ugen. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og barnet skal som minimum være indskrevet i et dagtilbud med 25 ugentlige timer. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.

Når I som forældre, har fået en godkendelse af tilskud til kombinationstilbud, skal I selv finde en fleksibel passer til at varetage opgaven.

Tilsynsførende ved kommunen skal godkende den fleksible passer i lighed med private børnepassere. Dette vil foregå ved et godkendelsesmøde, der hvor den fleksible pasning skal foregå. Til mødet deltager den fleksible passer og den tilsynsførende fra Billund Kommune.

Godkendelsesmødet vil omfatte følgende krav

  • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
  • Den fleksible passer skal kunne tilrettelægge den fleksible pasning, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
  • Der indhentes børneattest på den fleksible passer.
  • I ugen efter godkendelsesmødet vil I modtage en skriftlig godkendelse eller et begrundet afslag af den fleksible passer.

Hvad kan du få i tilskud?


Søg om tilskud til kombinationstilbud