Pasning af egne børn

Tilskuddet bliver minimum givet for en periode på 8 uger og maksimalt op til 1 år. Tilskuddet kan deles i perioder og mellem begge forældre. Du kan højest få tilskud i et år pr. barn. Du kan få tilskud fra den dag du søger, men ikke med tilbagevirkende kraft.

Hvor meget kan du få i tilskud? 

 • Du kan få 5.433 kr. pr. måned i tilskud pr. barn i alderen 24 uger og frem til den måned hvor barnet fylder 3 år. 
 • Du kan få 3.654 kr. pr. måned i tilskud pr. barn fra den måned hvor barnet fylder 3 år og frem til den 1. april, det år barnet starter i skole.
 • Tilskuddet er skattepligtigt og udbetales bagud. 
 • Du kan højest få tre tilskud til samme husstand pr. måned.
 • Tilskuddet må ikke overstige dagpengesatsen.


Hvilke betingelser skal du opfylde, for at få tilskuddet? 

 • Dit barn må ikke være indmeldt i et pasningstilbud, når du får tilskud. 
 • Du skal søge tilskud for minimum 8 uger og maksimum 1 år. 
 • Du må ikke modtage overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt, mens du modtager tilskud. 
 • Du skal have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne mindst 7 ud af de seneste 8 år. Dokumentation skal vedlægges din ansøgning. Kravene om ophold gælder dog ikke EU/EØS-borgere, i det omfang de er berettiget til ydelsen på baggrund af EU-retten. 
 • Du skal have bestået danskeksamen i 9. klasse, dansk 2 eller tilsvarende niveau. Dokumentation skal vedlægges din ansøgning, hvis du har statsborgerskab udenfor EU/EØS. 
 • Du må ikke være omfattet af reglerne om rådighed i aktivloven som hjemmearbejdende eller omfattet af 225-timersreglen. 

Søg om tilskud til pasning af egne børn