Hvad er en privat pasningsordning?

Fælles for privat børnepasning i Billund Kommune er, at

  • Kommunen yder et økonomisk tilskud. Størrelsen på tilskuddet afhænger af barnets alder og antal timers pasning om ugen, herunder valg af en deltids- eller en fuldtidsplads.
  • Du skal selv finde en børnepasser eller en privat pasningsordning. Billund Kommune fører ikke ventelister til privat børnepasning.
  • De private pasningsordninger er selvstændige erhvervsdrivende.
  • De private pasningsordninger inviteres med i aktiviteter i Børnenes Hovedstad.

 

Hvordan ind- og udmelder du dit barn?

Når du har fundet en privat børnepasser eller privat pasningsordning, skal I sammen aftale arbejdsforhold og vilkår, såsom den månedlige betaling, vilkår under sygdom og ferie, samt pasningstider og pasningssted. Når I er blevet enige om vilkårene for pasningen, skal I udfylde en pasningsaftale/ kontrakt, der skal underskrives af jer begge, og vedlægges jeres ansøgning om tilskud. Pasningsaftalen skal godkendes af kommunen for at få udbetalt tilskuddet til privat pasning.

Du skal ved udmeldelse lave en skriftlig opsigelse til pasningsordningen, da pasningsaftalen bygger på en privatretlig aftale mellem pasningsordningen og jer forældre. Opsigelsesperioden fremgår af pasningsaftalen.

Opskrives barnet i opsigelsesperioden i et dagtilbud, skal I betale det fulde aftalte beløb til pasningsordningen, da tilskuddet vil gå til nedbringelse af betaling i dagtilbuddet.


Tilskud

Hvad kan du få i tilskud?

Søg om tilskud på Digital Pladsanvisning


Oversigt over private pasningsordninger