Kommunal dagpleje

 • Fuldtidsplads kr. 3.075
 • 30 timer kr. 2.730 - kun til forældre på barsel- eller forældreorlov 


Vuggestuer

 • 48 timer kr. 4.705
 • 40 timer kr. 4.015
 • 30 timer kr. 3.155
 • Frokostmåltid kr. 635 - skal tillægges modultaksten


Børnehaver

 • 48 timer kr. 2.460
 • 40 timer kr. 2.140
 • 30 timer kr. 1.735
 • Frokostmåltid kr. 635 - skal tillægges modultaksten


Klubber

 • Juniorklubben kr. 85 - betaling i 10 måneder


Kommende skolebørn (Førskole-SFO)

 • Fuldtidsplads kr. 2.460


SFO