Har dit barn svært ved at læse og skrive?

Læsekonsulenten giver rådgivning og vejledning om vanskeligheder i læsning, stavning og it kompenserende hjælpemidler.
Vejledningen kan tage udgangspunkt i en faglig afdækning af eleven, hvor både skriftsproglige kompetencer, vanskeligheder og muligheder bringes i spil og/eller en konsultativ samtale med relevante samarbejdspartnere.

Rådgivningen kan ofte omhandle

  • almenundervisning og supplerende undervisning - herunder metoder og materialer.
  • lektier og skole/hjem-samarbejdet om læsning, stavning og matematik.
  • kvalificerende it-hjælpemidler.
  • den forebyggende læseindsats på førskoleområdet.

Læsekonsulenten støtter børn i læse- stavevanskeligheder, men det er først og fremmest skolens eget personale, der hjælper dit barn.

Har du og dit barn brug for hjælp til trivsel, udvikling eller indlæring?

Hvis dit barn har brug for hjælp til trivsel, udvikling eller indlæring skal du kontakte skolen og sammen med dem finde ud af, hvordan I sammen hjælper barnet bedst. Dette sker i samarbejde med PPS