Vi vil skabe en undervisning, hvor eleverne

  • føler begejstring
  • deltager aktivt
  • eksperimenterer
  • involverer sig socialt
  • ser en mening i de aktiviteter, de er en del af.

Playful Learning er derfor indført i vores folkeskoler, og det er en tilgang til undervisningen, hvor eleverne eksperimenterer, er aktive og har en legende tilgang til læring.

En legende tilgang skal ikke forstås som en aktivitet i sig selv, eller som sit eget skolefag.

En legende tilgang kræver et mindset, hvor læreren faciliterer elevers læring gennem inddragelse af elevernes perspektiv.

Hvorfor Playful Learning?

Gennem Playful Learning bliver eleverne dygtigere til selv at komme på ideer og løsninger - i stedet for bare at huske og gentage det, de hører.

Eleverne bliver gode til at samarbejde, skabe overblik og strukturere deres tid. De får omsat deres læring på tværs af emner og fag, så den er praktisk orienteret og virkelighedsnært, og de ved, hvad de kan bruge den til i flere sammenhænge.

Vi tænker forældre ind i børnenes læring, fordi vi tror på, at deres aktive rolle gør en forskel.

Det største succeskriterie er, at alle elever oplever skolen som et meningsfyldt sted at lære og være – sammen med andre. Et sted, hvor de bliver motiveret, begejstret og har tid og plads til fordybelse i deres læreprocesser.