Formål

Formålet med uddannelsen er, at du får personlige, sociale og kompetencer til at få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som mulig og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er ikke kompetencegivende.


Sådan bliver du indstillet til uddannelsen

STU-vejlederen i Billund Kommune laver sammen med dig en indstilling om optagelse til et uddannelsesforløb. Indstillingen indeholder blandt andet en begrundelse for dit behov for en særlig tilrettelagt uddannelse, samt forslag til uddannelsessteder.
På baggrund af din indstilling træffer STU-visitationsudvalget afgørelse om du er i målgruppen til denne ungdomsuddannelse, samt hos hvilken STU-udbyder du kan tage uddannelsen.
I STU-visitationsudvalget sidder: Leder af Ungeafdelingen (formand), leder af PPS, skolechef, fagkoordinator fra Voksenstøtte og fagkoordinator fra Ungeafdelingen.

Opfølgning

Minimum en gang om året følger din STU-vejleder op på din uddannelse, hvor målene i din forløbsplan kan ændres, hvis der er behov for det. Opfølgningerne sker med afsæt i din læringsudbytte, potentialer for videre uddannelse og beskæftigelse, samt dine ønsker. Dette er en del af Ungeafdelingens tilsynsopgave og forpligtigelse.