Hvordan bliver jeg visiteret til et aflastnings-/midlertidigophold?

Du kan blive visiteret til aflastnings- og midlertidige ophold ud fra en konkret, individuel vurdering af dit behov for et ophold uden for hjemmet. Du vil efterfølgende modtage vores afgørelse pr. brev.

Du kan søge om en aflastnings- eller midlertidigplads ved at kontakte Voksenstøtte Myndighed på telefon 79 72 72 00.