Har du brug for hjemmehjælp?

Hvis du har svært ved at klare de daglige opgaver, der er i forbindelse med at være i dit eget hjem. Det kan være praktiske- og personlige opgaver som f.eks. rengøring, at komme ud af sengen, personlig hygiejne og tage tøj på. Så kan du søge om hjemmehjælp hos os.

Du søge ved at kontakte Voksenstøtte Myndighed. En visitator vil herefter kontakte dig indenfor 3 hverdage.

Hjælpen bliver bevilliget ud fra en vurdering af dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.
Mængden af hjælp er afhængig af, om du har nogen, som kan hjælpe dig.

Hvis du bevilliges hjemmehjælp, får du et brev, hvor der vil står hvilke opgaver du kan få støtte/hjælp til, og om det er midlertidigt eller varigt.