Som borger har du frit valg på en række områder. Du har derfor indflydelse på, hvordan du vil have hjælpen udført. Det gælder for eksempel på madområdet og i forhold til rengøring.

På madområdet kan du vælge, om du ønsker en privat eller kommunal leverandør.

Samtidig kan du på hjemmehjælpsområdet f.eks. gratis få tildelt en robotstøvsuger eller vælge, at hjemmehjælperen skal støvsuge, hvis du er visiteret til dette. Ønsker du at blive visiteret, kan du kontakte vores visitationsafdeling. 

Kvalitetsstandarderne er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Hjælp og støtte på social- og sundhedsområdet bevilliges på baggrund af serviceloven.

Du kan læse mere om de forskellige lovområder i Lov om social service

Læs vores kvalitetsstandarder for borgere over 18 år