Kvalitetstandarden beskriver dine rettigheder og pligter, når du søger om hjælp fra os. Med andre ord tydeliggør standarden, hvad du kan forvente fra os, og hvad vi forventer af vores samarbejde med dig.

Hjælp og støtte på social- og sundhedsområdet bevilliges på baggrund af serviceloven.

Kvalitetsstandarderne er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Du kan læse mere om de forskellige lovområder i Lov om social service

Læs vores kvalitetsstandarder for indsatser målrettet unge og voksne over 18 år