Madservice 

Madservice er et tilbud til dig, der bor i eget hjem.

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via vores madservice. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • Midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
  • Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 

Du skal kontakte Voksenstøtte Myndighed som skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation. Du vil efterfølgende modtage vores afgørelse pr. brev.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.