Ældrebolig

En ældrebolig er til dig, med behov for en handicapvenlig bolig, og/eller behov for at bo tæt på et plejehjem, hvor det er muligt, at deltage i spisning og aktiviteter.

For at få tildelt en ældrebolig, skal du visiteres til en. Du skal derfor kontakte os, her vil vi aftale et besøg hos dig med en visitator. Herefter vil du få besked, om du bliver visiteret en ældrebolig. Du må meget gerne have en pårørende med til mødet.

Visiteringen sker ud fra en konkret individuel vurdering af din eller din pårørendes situation og funktionsniveau.

I visitationen lægger vi vægt på

  • Helbredsmæssige forhold
  • Boligforhold
  • Alder og ensomhedsproblemer

Opfylder du kriterierne for ældrebolig, skrives du op til en. Hver ledig ældrebolig vurderes ud fra, hvem der har det største behov.

En forudsætning for at blive optaget på venteliste er, at kriterierne er opfyldt i både fra– og tilflytningskommunen.

Hvis du ønsker, at få din ægtefælle / samlever med i boligen, er der også mulighed for det.