Søg om Merudgifter

Søg om Tabt arbejdsfortjeneste

Kontakt Familieafdelingen, hvis du har behov for vejledning til dit barn.

Hvis dit barn har et handicap, er der muligheder for økonomisk støtte. Det kan være i form af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, tilskud til dækning af merudgifter eller støtte til køb af bil.

Vi vil undersøge om dit barn er omfattet af målgruppen for handicapkompenserende ydelser. Undersøgelsen vil foregå i løbende dialog med dig som forældre. Når undersøgelsen er færdig, vil du modtage en afgørelse.

Hvornår får jeg svar på en ansøgning?

Sagsbehandlingstiden på din ansøgning starter fra, at vi har modtaget alt nødvendigt materiale og dokumentation.

Se sagsbehandlingstiderne her.