Har du brug for aflastning?

Hvis du har brug for aflastning, har vi vores aflastningstilbud i Sdr. Omme, som ligger i forlængelse af Omme Centeret. Der er i alt 4 pladser, som er selvstændige lejligheder med eget køkken, bad, stue og soveværelse. Alle lejlighederne støder op til en fællesstue, hvor der vil være fælles aktiviteter og er base for personalet.

Målgruppen er voksne i alderen 18-85 år med

 • betydelig kognitive udfordringer
 • medfødt- eller senhjerneskade
 • autismespektrum -forstyrrelser
 • udviklingsforstyrrelser af tale og sprog eller af sansemotoriske færdigheder
 • epilepsi
 • multipel funktionsnedsættelse
 • sjældent forekommende funktionsnedsættelser, handicaps og/eller syndromer

 

Har du brug for afklaring?

Hvis du eller en pårørende har sociale eller psykiske udfordringer, som har svært ved at klare en almindelig dagligdag, kan du søge en afklaringsplads. Tilbuddet ligger i Sdr. Omme i forlængelse af Omme Centeret. Der er i alt 6 afklaringspladser og 2 akutpladser. Formålet med opholdet er, at opnå nogle færdigheder, der bliver udarbejder med dig i samarbejde med personalet. Opholdet vil have en varighed på op til 3 måneder.

Målgruppen er voksne i alderen 18-85 år med

 • behov for ADL (almindelig daglig livsførelse) træning, støtte og vurdering, grundet faldende funktionsnedsættelse
 • psykiske og sociale problemer, som har brug for en tværfaglig indsats
 • behov for ekstra træning og støtte efter udskrivelse fra sygehus
 • behov for indlæggelse, kan komme og få redskaber til mestring i eget hjem