Som borger i beskyttet beskæftigelse (§ 103) arbejder du i et beskyttet arbejdsmiljø. Du får løn og har en arbejdsdag med mødetider, og hvad der ellers følger med på en arbejdsplads.

Forskellen på et beskyttet job og et almindeligt job er, at opgaverne er tilrettelagt, så de tager hensyn til dine evner, ressourcer og interesser. Samtidig er der ansat medarbejdere med pædagogisk og håndværksmæssig baggrund, der hjælper og støtter dig, når der er behov for det. Du har også mulighed for at arbejde på en privat eller offentlig arbejdsplads.

Sådan søger du om beskyttet beskæftigelse

Du søger om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og læringstilbud ved at kontakte Myndighedsafdelingen. Hvis du ikke selv kan søge, kan en pårørende eller en værge søge for dig. Det kræver, at du har givet dem en fuldmagt. 

Sagsbehandlingen foregår normalt på følgende måde:

  1. Først aftaler du et møde med din sagsbehandler. Du må gerne tage en bisidder med, som du selv udpeger, og måske vil det også være relevant at invitere andre med. Dette foregår altid efter aftale med dig.
  2. På mødet får du relevant rådgivning og vejledning. Sammen med dig vil din sagsbehandler indsamle alle relevante oplysninger om din funktionsnedsættelse. Du vil ofte blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, som din sagsbehandler skal bruge til f.eks. at få oplysninger hos din læge.
  3. På baggrund af disse oplysninger og ud fra en faglig vurdering træffer sagsbehandleren en afgørelse. Du får et brev med afgørelsen. I brevet står der, om du opfylder kravene, eller hvorfor du får afslag. Bliver du bevilget et tilbud, kan du læse mere om tilbuddet i brevet.
  4. Hvis du bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og læringstilbud, vil din sagsbehandler mindst en gang om året følge op på din sag og vurdere, om du fortsat er i målgruppen, og om tilbuddet lever op til formålet og matcher dine behov.