Har du brug for en personlig ledsager?

For at være i målgruppen til en personlig ledsager skal du

  • være mellem 18-67 år
  • have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • være i stand til at give udtryk for, hvilke ting du gerne vil ledsages til
  • Der må ikke være tale om socialpædagogisk støtte
  • Der kan bevilges op til 15 timers ledsagelse om måneden

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Du skal som udgangspunkt selv betale for udgifter til transport og aktiviteter, til dig selv og din ledsager, hvor din ledsager skal være til stede f.eks. ved biograf og restaurationsbesøg. Du kan dog søges om et årligt tilskud på ca. 900 kr. se det faktisk tilskud på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.
Ledsagelse kan bevilges uanset boform.

Søg om ledsagelse