Hvad er en BPA-ordning?

En BPA-ordning er en skræddersyet ordning, som passer til netop dine behov. Det er et krav, at du har behov for massiv hjælp på flere områder, for at kunne opretholde et så selvstændig liv som muligt.

Hjælpen vil foregå i og udenfor dit eget hjem.

Du kommer selv til at stå for ansættelse af hjælpere, evt. i samarbejde med en privat BPA-virksomhed, hvis du har valgt sådan en løsning.

Hjælpen ydes oftest på bestemte tidspunkter i forhold til at få din dagligdag til at fungere ift. børn, arbejdsliv, uddannelse, fritidsliv mv.