Vores tilbud om socialpædagogisk støtte hedder Værestedet.

Værestedet

Socialfaglig støtte er til dig med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale vanskeligheder. 

I Værestedet arbejder vi sammen om de indsatsmål, du har fået bevilliget igennem §85. Formålet er at tilbyde et fællesskab, hvor du kan møde mennesker, der arbejder med samme mål som dig selv.

Her kan du fx få støtte til at planlægge din dag/uge, at være en del af et fællesskab og sociale færdigheder, hjælp til kommunikation med det offentlige eller læge, praktiske gøremål i hjemmet og hjælp til Digital Post og MitID.

 

Værestedet ligger på Sydtoften 8, 7200 Grindsted