Formål og målgruppe

Formålet med støtten er at udvikle eller vedligeholde personlige færdigheder, så du kan få dagligdagen til at fungere bedst muligt.

Støtten kan forgå i eller udenfor din eget hjem. Du udarbejder i fælleskab med din socialrådgiver nogle mål, som giver retningen og indholdet for din støtte. Du vil få tildelt 1-2 faste kontaktpersoner, alt efter omfanget af støtten.

For at være i målgruppen, kræver det at du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Støttens omfang

Støttens omfang afhænger af dine udfordringer og vil blive givet ud fra en individuel vurdering. Der vil løbende blive lavet en vurdering af om mængden af din støtte er nok.

Der vil altid blive sat et tidsbegrænset forløb i gang på 6 måneder - formålet det dette er, at give dig den bedste mulige støtte, med henblik på, at du kan blive selvhjulpen efter forløbet.

Skulle du stadig have brug for støtte efter det tidsbegrænset forløb, vil der blive lavet en vurdering af dit behov for støtte og hvordan den kan gøre dig mere selvhjulpen

Sådan søger du om støtte

Hvis du eller en i din omgangskreds har svært ved at overskue de daglige gøremål, kan du ringe til os og tale med en socialrådgiver og evt. aftale et personligt møde.