Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke er i stand til at tage med almindelige busser. Du skal enten bruge kørestol eller ganghjælpemidler, som albuestokke, rollator eller lignende.

Er dit syn nedsat til 6/60 eller derunder, kan du også blive visiteret til handicapkørsel. Grænseværdierne er svarende til kriterierne for optagelse i Dansk Blindesamfund. Dokumentation for medlemskab i Dansk Blindesamfund eller for synsnedsættelsen skal medsendes dit ansøgningsskema.

Godkendes du til handicapkørsel, har du ret til 104 enkeltture pr. år.

Ønsker du yderligere information om ordningen eller få et ansøgningsskema tilsendt, kan du kontakte os.

Du kan også læse mere på Sydtrafiks hjemmeside

Søg om handicapkørsel