Hvis du ønsker at søge om handicapkørsel, skal du bruge følgende:

  • MitID
  • Hvis du er synshandicappet skal du også have dokumentation for dit handicap. Det kan f.eks. være en lægeerklæring eller medlemsnummer ved Dansk Blindesamfund

Søg om handicapkørsel