Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra bandagist og selv betale for transporten.

Hvis du på grund af helbredsmæssige årsager, ikke kan benytte offentlig transportmiddel, kan du søge om kørsel til nærmeste bandagist.

Du skal ringe til Sundhed og Træning, senest 3 hverdage før din aftale. Det er din sagsbehandlende ergoterapeut der vurderer, om du kan bevilges kørsel.