Du skal som udgangspunkt selv sørge for transport til genoptræning, læge og speciallæge, ligesom du også selv står for udgifterne hertil.

Har du ikke adgang til bus eller tog, gør det dig ikke berettiget til transport eller befordringsgodtgørelse. Kørsel med Flextur er også en mulighed for selv at transportere sig.

Der kan dog være undtagelser, der gør, at du er berettiget til transporten eller til at få dækket dine udgifter, der er forbundet med det.

Søg om hjælp til transport

Hvis du har brug for hjælp til transport, skal du ringe til Sundhed og Træning. Ud fra dine helbredsmæssige forhold vurderer vi, om du kan få transport til behandling.

Din henvendelse kan behandles samme dag, hvis din tilstand kræver det.