Tilskud til dækning af nødvendige boligændringer

Får at være i målgruppen, skal du opfylde de samme betingelser, som ved et hjælpemiddel. Dvs. du skal have en varig funktionsnedsættelse, som kan blive afhjulpet med en ændring i din bolig.

Har du brug for at få fortaget ændringer på din bolig, pga. en funktionsnedsættelse, kan du søge om tilskud til dette.

Ændringerne kan f.eks. være fjernelse af dørkarme eller indregning af badeværelset.

Bevilliges du en boligændring, har du mulighed for, under visse forudsætninger, at benytte dig af retten til frit at vælge håndværkere samt materiale til udførelse af boligændringen.

Søg om boligindretning