Kan jeg få et forbrugsgode?

Får at være i målgruppen til et forbrugsgode, skal du opfylde de samme betingelser, som ved et hjælpemiddel. Dvs. du skal have en varig funktionsnedsættelse, som kan blive afhjulpet med et forbrugsgode.

Søg om et forbrugsgode

Hvad er et forbrugsgode?

Et forbrugsgode er et produkt, som er massefremstillet og forhandles bredt til almindeligt brug for alle. Derudover, skal produktet dække et behov, som du ikke ville have haft, uden din funktionsnedsættelse.

Hvad kan jeg få tilskud til?

Du kan få tilskud til f.eks. et el-køretøj eller en elevationsseng, hvis dit behov evt. kræver sådanne produkter.

Udgiften til forbrugsgodet skal være over 500 kr., for at få tilskud. Vi dækker 50 % af et almindeligt standardprodukt af samme art. Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler vi de nødvendige ekstraudgifter.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet din funktionsnedsættelse, dækker vi anskaffelsesprisen. I sådanne tilfælde, vil forbrugsgodet bevilliges som et udlån og skal returneres til os, når der ikke længere er behov for forbrugsgodet.

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du er berettiget til hjælp eller hvor meget du kan få i tilskud.