Kan jeg få en handicapbil

Du er i målgruppen for en handicapegnet bil, hvis du har en nedsat funktionsegne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse eller i øvrigt i væsentlig grad forringer din evne til at færdes og du har et betydeligt køreselesbehov, der bedst løses i egen bil.

Vi vurderer din ansøgning ud fra, et samlet billede af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, f.eks. din gangdistance. I forbindelse med vurderingen, vil vi se på, om dit kørselsbehov kan dækkes bedre på anden vis f.eks. via af handicapkørsel.
Opfylder du betingelserne for støtte til køb af en handicapbil, yder vi et lån, svarende til billigst egnede bil-løsning og et tilskud til nødvendig særlig indretning.

Får du bevilliget en handicapegnet bil kan du

  • få et rentefrit lån. Som udgangspunkt skal halvdelen, af bilens værdi afdrages, mens resten af bilens værdi nedskrives. Beregningen vil være afhængig af dine indtægtsforhold
  • få tilskud til indretninger, der eventuelt skal monteres i bilen, f.eks. specialsæde, flytning af pedaler, kran eller lift, fastspænding af kørestol mv. Tilskud til automatgear ydes med et fast tilskud
  • blive fritaget for afgifter ved køb af den bevilligede bil
  • blive fritaget for at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift på bilen (bortset fra udligningsafgift på en dieselbil)

Du skal selv betale de sædvanlige driftsudgifter på din bil (brændstof, værkstedsbesøg, forsikringer mv.).

Du vil dog – efter ansøgning – kunne få hjælp til reparation af de særlige indretninger, som bilen er udstyret med.

Søg om støtte til handicapegnet bil