Familieorienteret rusmiddelbehandling er et tilbud til alle familier med mindst ét barn under 18år. Det er et tilbud om forældre- og familiesamtaler i et afgrænset forløb. Det er et tilbud om efterfølgende at deltage i familiegruppe, ligeledes i et afgrænset forløb.

Den forælder der har problemer med rusmiddel, behøver ikke deltage i samtalerne.

Hvordan hjælper vi?

Vi tilbyder samtaler til dig og din familie, hvis en af jer er i et misbrug eller har et forbrug af rusmidler, som skaber problemer for jeres families trivsel. Sammen tager vi hånd om jeres udfordringer.

Behandlingen foregår gennem samtaler. Vi tilpasser samtalerne, så de passer til dig og din families behov. Behandlingen vil ofte blive kombineret med, at den af jer, der har et misbrug, går i et individuelt behandlingsforløb i kommunens misbrugsbehandling.

Vi har gode erfaringer med, at Familieorienteret Rusmiddelbehandling fører til et varigt ophør af misbrug og/eller medvirker til en bedre trivsel hos dit barn og eventuelle partner.

Hvilke familier kan deltage?

  • Biologisk familie
  • pap-familie
  • ikke samboende familie
  • Andre for børnene betydningsfulde voksne

Sådan får du hjælp?

Kontakt Unge og Familie. 
Sammen afklarer vi, om vores tilbud er relevant for dig og din familie.