Sådan får du hjælp:

  • Tal med det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud eller skole, hvis du har en bekymring for dit barns udvikling.
  • Hvis dit barn endnu ikke er i dagtilbud, kan du tale med din sundhedsplejerske.
    Personalet eller sundhedsplejersken vil vejlede dig. Sammen beslutter I, hvad der videre skal ske.