Hvad kan jeg bruge Borgerportalen til?

I Borgerportalen har du og dine pårørende mulighed for at følge med i de oplysninger, som kommunen har registreret om dig i den elektroniske omsorgsjournal KMD Nexus. 

 • Følg med i din e-journal (læs breve, dokumenter, beskeder og anden dokumentation fra kommunen)
 • Se hvilke services, ydelser og midler du har fået bevilget
 • Ansøge om kropsbårne hjælpemidler og se status på tidligere ansøgninger
 • Send og modtag beskeder fra diverse afdelinger i kommunen
 • Få overblik over besøg og aftaler med kommunen relateret til dine forløb

Fordelen ved Borgerportalen for dig som borger

 • Nem adgang via computer og smartphone døgnet rundt til dine data
 • Sikkert login med MitID
 • Ansøg om kropsbårne hjælpemidler, når du har brug for dem
 • Kalenderen giver let overblik over aftaler med og besøg fra kommunen
 • Giv dine pårørende adgang til at handle på dine vegne
 • Få nem og hurtig indsigt i din journal og dine forløb

Du kan logge ind via linket her eller downloade Borgerportalen som app i både App Store og Google Play Store for at tilgå dine data. 

Log på Borgerportalen her

Login som pårørende

For at logge ind som pårørende, skal du have en digital fuldmagt. 

Du kan ansøge om fuldmagt via borger.dk. Har du behov for hjælp til at søge om at få fuldmagt, kan du få hjælp hertil i Borgerservice.

Læs mere om Digital Fuldmagt hos borger.dk

Værd at vide om informeret samtykke og digital fuldmagt

For at en fuldmagt er gyldig, skal du som borger kunne overskue konsekvenserne af at give en fuldmagt til en anden person. Det kaldes informeret samtykke.

Hvis en borger f.eks. har en demenssygdom, en sindslidelse eller er udviklingshæmmet, kan han/hun i nogle tilfælde, være ude af stand til at forstå og overskue, hvad der gives samtykke til. 

Vi som kommune har pligt til at vurdere, om et samtykke er gyldigt, inden vi giver rettigheder til f.eks. en pårørende. Er der tvivl om fuldmagtens gyldighed, vil den pårørende blive henvist til at søge om et værgemål, som omfatter alle personlige forhold, ved Familieretshuset. 

Læs mere om fuldmagter, samtykke og værgemål på Familieretshusets hjemmeside. Se "Værgemål" og "Fremtidsfuldmagt".