Hvad kan jeg bruge Nexus Borger til?

Via borgeradgangen har du eller dine pårørende mulighed for at se de sundhedsoplysninger, vi har registreret om dig, også kaldet din elektroniske journal. Det gælder, hvis du modtager ydelser indenfor et eller flere af følgende områder:

  •  Hjemmehjælp
  •  Hjemmesygepleje
  •  Genoptræning
  •  Personlige hjælpemidler

Når du er logget ind via Nexus Borger, vil du blive mødt af et overblik med forskellige menuer. Informationerne herunder afhænger af, hvilke(n) ydelse(r) du modtager.

Hvilke funktioner har Nexus Borger også?

Udover at kunne se dine sundhedsdata giver borgeradgangen dig adgang til en række andre funktioner:

  • Kalender: Her kan du se dine aftaler med kommunen, f.eks. besøg fra hjemmeplejen. Det er også muligt at aflyse aftalerne via Nexus Borger, du skal blot være opmærksom på, at det senest skal gøres dagen inden kl 12.00. 
  • Personlige hjælpemidler: Ansøg og genbestil personlige hjælpemidler her.
  • Kontaktoplysninger: Du kan se og ændre dine kontaktoplysninger.
  • Overblik over henvendelser og/eller ansøgninger til og bevillinger fra Billund Kommune.

Log på Nexus Borger her

Login som pårørende

For at logge ind som pårørende, skal du have en digital fuldmagt. 

Du kan ansøge om fuldmagt via borger.dk. Har du behov for hjælp til at søge om at få fuldmagt, kan du få hjælp hertil i Borgerservice.

Læs mere om Digital Fuldmagt hos borger.dk

Værd at vide om informeret samtykke og digital fuldmagt

For at en fuldmagt er gyldig, skal du som borger kunne overskue konsekvenserne af at give en fuldmagt til en anden person. Det kaldes informeret samtykke.

Hvis en borger f.eks. har en demenssygdom, en sindslidelse eller er udviklingshæmmet, kan han/hun i nogle tilfælde, være ude af stand til at forstå og overskue, hvad der gives samtykke til. 

Vi som kommune har pligt til at vurdere, om et samtykke er gyldigt, inden vi giver rettigheder til f.eks. en pårørende. Er der tvivl om fuldmagtens gyldighed, vil den pårørende blive henvist til at søge om et værgemål, som omfatter alle personlige forhold, ved Familieretshuset. 

Læs mere om fuldmagter, samtykke og værgemål på Familieretshusets hjemmeside. Se "Værgemål" og "Fremtidsfuldmagt".