Frit valg

Du kan vælge om dit barn (0-15 år) skal modtage tandpleje på en kommunal tandklinik eller hos en privat tandlæge. 

Du kan også vælge tandpleje til dit barn på en klinik i en anden kommune, hvis den har kapacitet til det. 

Tandpleje hos en privat tandlæge

Hvis du vælger en privat tandlæge, kan du få et kommunalt tilskud på 65% af udgiften. De sidste 35% skal du selv betale. 

For at modtage tilskuddet

  • skal dit barn være meldt ind i Tandplejen.
  • skal vi indgå en aftale med den private tandlæge, du har valgt til dit barn.
  • skal vi godkende behandlinger, der ligger uden for de private tandlægers overenskomst med KL om tandpleje for børn og unge.

Kontakt os, før du starter på en anden klinik

Vi skal kontaktes, før du starter på en anden tandklinik, så vi kan lave en skriftlig aftale med klinikken.

Uanset hvor I vælger at modtage tandplejetilbuddet til jeres barn, vil serviceniveauet være ensartet. Det vil sige, at indkaldelser til regelmæssige tandundersøgelser foretages med det interval, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i Billund Kommune. Det betyder også, at de tandbehandlinger, som jeres barn ikke ville kunne tilbydes i Billund Kommunale Tandpleje, skal I selv betale 100% i privat tandlægepraksis. 

Tandlægeskift mellem Billund Kommunale Tandpleje og privat praktiserende tandlæge/anden kommunal tandpleje kan kun foretages én gang årligt. Som udgangspunkt skal konkrete påbegyndte behandlinger færdiggøres, før der kan foretages tandlægeskift.