Er du fysisk eller psykisk handicappet? Eller er du socialt udsat? Så kan du være berettiget til et af vores tilbud om tandlægehjælp til voksne i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller socialtandplejen.