Hvis du vil udvide, flytte, lave en ny eller nedlægge en eksisterende adgang til enten en kommunevej eller privat fællesvej skal du søge om tilladelse til det hos os. 

For at søge om tilladelse for du brug for

  • Information om adgangen - herunder placering på kort, bredden på adgangen samt periode for adgangen.
  • Eventuelt dokumentation for vejret

Søg om tilladelse til din vejadgang

Vær opmærksom på om din ejendom istedet grænser op til en statsvej. Så skal du nemlig søge om tilladelse til at etablere eller ændre din vejadgang hos vejdirektoratet.