Afhængig af, hvad du skal bruge det offentlige areal til, skal du bruge forskellige ansøgningsformularer. 

 

Opstilling af container, stilladser, vejarbejde m.m.

Her søger du om rådighedstilladelse hvis du skal bruge et offentligt vejareal.

Søg rådighedstilladelse

 

Afholdelse af udendørsarrangement

Her kan du søge om tilladelse til at råde over veje, stier og pladser i forbindelse med afholdelsen af et udendørsarrangement. F.eks. Vejfest, ophæng af plakater el. lign.

Søg om rådighedstilladelse til et udendørsarrangement

 

Valgplakater

Du kan finde hjælp til hvor og hvornår valgplakater må hænges op i Vejdirektoratets vejledning.

Vejdirektoratets vejledning om valgplakater på vejarealer