Har du en hæk eller et træ, som er vokset ud over fortov, sti eller vej? Så er det dit ansvar, at beplantningen holdes på din egen grund.

Du kan som grundejer blive pålagt at beskære din hæk eller dit træ, hvis det er til gene for gående på fortovet eller kørende på vejen.

Hvis beplantningen ikke beskæres inden for tidsfristen, har vi lov til at lade arbejdet udføre på din regning.

Oplever du gener fra træer?


Hvis du oplever gener fra offentlige træer, som står tæt på dit hus, kan du kontakte Park & Vej Drift på tlf. 79 72 71 10 eller send en sikker mail til Park og Vej Drift (som borger).

Træer bliver som hovedregel ikke fældet eller beskåret hvis årsagerne er:

  • manglende udsigt fra din grund
  • skygge på din grund
  • blade, kviste eller frø på dit tag, tagrende eller have

Sådan klipper du dit hegn på landet

Hvis du ejer hegn på landet, er det dit eget ansvar at få klippet hegnet, så det ikke generer trafikken på vejen. Beplantningen skal klippes, så der er en frihøjde på mindst 4,5 meter over vejen og 1-2 meter fra siden af vejen.