Hvornår skal jeg have en gravetilladelse?

Du skal have en tilladelse, når du vil grave udenfor din egen grund f.eks. i forbindelse med nedgravning af kabler eller ledninger. Det gælder også opgravninger, der vedrører stik på private fællesveje i byer.

Pas på ledninger i jorden

Det første du skal gøre, er at orientere dig omkring ledninger i jorden, så du undgår at grave i ledningerne. 

Søg ledningsoplysninger i Ledningsregisteret LER

Søg om en gravetilladelse

Når du ansøger om en gravetilladelse skal du

  • Oplyse adresse og kontakt oplysninger på entreprenør.
  • Oplyse adresse og kontakt oplysninger på ledningsejer.
  • Tegne det ønskede område ind på kortet.
  • Oplyse start- og slutdato på opgravningen.
  • Oplyse vej og type af belægning, som du ønsker at grave i.
  • Koordinere din opgravning med andre ledningsejere.
  • Vælge en afmærkningsplan.

 

Se afmærkningsplaner by på Vejdirektoratets hjemmeside

Se afmærkningsplaner land på Vejdirektoratets hjememside