Her skal du rydde sne

Hvis du er grundejer har du ansvar for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbude, renovationsarbejdere, hjemmehjælpere og andre. Du har pligt til at rydde sne og udføre glatførebekæmpelse i tidsrummet fra 7.00 til 22.00.

  • På fortov og sti ved din ejendom.
  • Hvis din ejendom ligger ved en privat fællesvej i en by, omfatter pligten også kørebanen ud for din ejendom.
  • Ligger din ejendom ved en privat fællesvej på landet, omfatter pligten også vej og sti til ejendommen.
  • Hvis pligten skal overdrages til en anden, skal du sende en skriftlig aftale til kommunens godkendelse.

Hvis du er i tvivl om du bor ved offentlig vej eller privat fællesvej, så kan du se et kort på cvf.dk

Se kort over offentlige veje og private fællesveje

Snevoldene ud for private overkørsler som kommer når sneploven passerer, er et tilbagevendende problem. Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse, derfor beder vi venligst grundejerne om selv at gøre det.

 

Her rydder vi sne

Billund Kommune har ansvaret for ca. 700 km offentlige veje. Vejnettet i kommunen er opdelt i 4 vejklasser og 4 stiklasser. På de adresseløse fortov, håndterer kommunen glatførebekæmpelsen.

Prioriteringen er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes betydning for færdslen, hvor klasse-1 vejene har første prioritet.

Veje hvor kommunen rydder sne

Stier og pladser hvor kommunen rydder sne

Fortove hvor kommunen rydder sne