Gyllebeholdere skal kontrolleres regelmæssigt. Du skal selv finde en godkend kontrollant til at udføre arbejdet.

Hvis du ønsker at tage din gyllebeholder ud af drift, skal du orientere kommunen.