Det er TrekantBrand der behandler din ansøgning om tilladelse til afbrænding af hugstaffald. Hugstaffald er rester af grene og blade fra skovdrift. 

Søg om afbrænding af hugstaffald 

Som landmand må du i nogen tilfælde brænde overskudshalm af. Det er halm, der har været anvendt til overdækning og lignende. Reglerne for hvad der må brændes af uden tilladelse fra TrekantBrand er beskrevet i Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Der må ikke brændes haveaffald af, dog på undtagelse af om aftenen 23. juni, når du fejrer Sankt Hans.