Hugstaffald er rest fra læhegn, beplantning og lignende.

Søg om afbrænding af hugstaffald