Du har som virksomhedsejer ansvar for, at I sorterer jeres affald. 

Når I skal af med jeres affald, kan I

  • aflevere det på genbrugspladsen (I skal være tilmeldt)
  • lave aftale med en godkendt aftager 
  • leje mindre containere og få tømt af os 

I kan kombinere mulighederne, så det passer til jeres behov.

Vil vores virksomhed have hentet affald af kommunen?

Den kommunale henteordning er en mulighed for at få hentet jeres affald. I kan også vælge en anden vognmand. 

Hvornår giver det mening?

Hvis I er en mindre virksomhed, kan det give mening at komme på den kommunale ordning. Det er en nem måde at komme af med små mængder af flere typer affald.

Hvis jeres virksomhed har store mængder affald, er det billigere for jer at vælge en anden vognmand.

 

Hvad er den kommunale henteordning?

Den kommunale ordning er den samme som ved husholdningerne. Affaldet bliver sorteret og samlet ind på samme måde. Vi tilbyder også de samme typer containere.

 

Har I brug for vejledning?

Vi besøger jer gerne for at tale om løsninger og muligheder. Skriv til os for at aftale besøg.

affald@billund.dk

 

Tilmeld den kommunale ordning

Skriv en mail med den løsning, I ønsker. Så tilmelder vi jer.

affald@billund.dk

Skal du af med byggeaffald?

Du har som bygherre altid ansvaret for at komme af med affaldet på den rigtige måde.

Du skal anmelde dit affald til os senest to uger inden, du skal af med affaldet.

Du skal anmelde affald, når

  • dit byggearbejde er mere end 10 m2
  • du har mere end 1 ton affald
  • der er miljøfremmede eller farlige stoffer i byggematerialerne.

Anmeld byggeaffald på bygningsaffald.dk

Du kan aflevere affaldet på genbrugspladserne i Grindsted og Billund.