Billund Kommune er tilsynsmyndighed for ca. 500 virksomheder, landbrug og dambrug i kommunen. Reglerne for antal og omfang af tilsynsbesøg findes i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.