Det er Bevillingsnævnet, der i samarbejde med politiet giver tilladelse til at servere øl, vin og spiritus - også kaldet en alkoholbevilling. 

Bevillingsnævnet kan blandt andet

 • give tilladelse til, at du må servere alkohol
 • forny din eksisterende tilladelse
 • godkende, hvis I udskifter medlemmer af direktionen og/eller bestyrelsen
 • godkende en bestyrer
 • give tilladelse til, at du må servere alkohol efter kl. 02.00
 • give tilladelse til, at du må servere alkohol udenfor
 • godkende, at du stadig har en gyldig tilladelse, hvis der kommer en ny bestyrelse eller direktion.

Søg om tilladelse til at servere alkohol

 1. Vælg den rigtige blanket i fold ud menuen
 2. Udfyld blanketten direkte på skærmen
 3. Send alle de oplysninger, som vi kræver. Det letter vores behandling af sagen
 4. Send din ansøgning til:
           Sydøstjyllands Politi
           Ledelsessekretariatet
           Tilladelsessektionen
           Holmboes Allé 2
           8700 Horsens

Send dine blanketter på mail til Politiet

Vi undersøger sammen med politiet, om du opfylder betingelserne for at få en tilladelse til at servere alkohol.

Det betyder, at vi

 • gennemgår og vurderer alle de bilag, du har sendt til os
 • kontakter dig, hvis du mangler at medsende noget, eller hvis vi har spørgsmål
 • indhenter oplysninger hos SKAT for at se, om du skylder skat eller moms, der har forbindelse til din drift af restaurationen.

Hvilken blanket skal jeg bruge?

Der er forskel på, hvilken blanket du skal bruge alt efter, om du søger en tilladelse til at servere alkohol som person eller som selskab.

Der er også forskel på, om du søger en helt ny bevilling, eller om du søger om fornyelse af en eksisterende bevilling. 

Hvis du skal have godkendt en bestyrer eller anmelde en ændring af direktionen og/eller bestyrelsen, skal du også bruge en særlig blanket. 

Det er vigtigt, at du bruger den rigtige blanket ved ansøgningen, da der er forskel på, hvilket materiale du skal medsende – alt afhængig af typen af ansøgningen.

Vi har samlet alle blanketterne med uddybende information i den øverste fold-ud menu.