Det er Bevillingsnævnet, der i samarbejde med politiet giver tilladelse til at servere øl, vin og spiritus - også kaldet en alkoholbevilling. 

Bevillingsnævnet kan blandt andet

 • give tilladelse til, at du må servere alkohol
 • forny din eksisterende tilladelse
 • godkende en bestyrer
 • give tilladelse til, at du må servere alkohol efter kl. 02.00
 • give tilladelse til, at du må servere alkohol udenfor
 • godkende, at du stadig har en gyldig tilladelse, hvis der kommer en ny bestyrelse eller direktion.

Søg om tilladelse til at servere alkohol

 1. Vælg den rigtige blanket nedenfor
 2. Udfyld blanketten direkte på skærmen
 3. Send alle de oplysninger, som vi kræver. Det letter vores behandling af sagen
 4. Send din ansøgning til:
           Sydøstjyllands Politi
           Ledelsessekretariatet
           Tilladelsessektionen
           Holmboes Allé 2
           8700 Horsens

Send dine blanketter på mail til Politiet

Vi undersøger sammen med politiet, om du opfylder betingelserne for at få en tilladelse til at servere alkohol.

Det betyder, at vi

 • gennemgår og vurderer alle de bilag, du har sendt til os
 • kontakter dig, hvis du mangler at medsende noget, eller hvis vi har spørgsmål
 • indhenter oplysninger hos SKAT for at se, om du skylder skat eller moms, der har forbindelse til din drift af restaurationen.

Hvilken blanket skal jeg bruge?

Ansøgning - personer

Vedlæg

 • Kopi af pas eller kørekort
 • Din seneste årsopgørelse
 • Underskrevne dokumenter for lån, aftaler om tilbagebetaling og kontoudtog, som dokumenterer din kapital
 • Driftsbudget og likviditetsbudget
 • Kontrakt for køb eller leje af stedet

Ansøgning - selskaber, foreninger, fonde m.v.

Vedlæg

 • Kopi af pas eller kørekort på ansøger, bestyrelse og direktion
 • Ansøgning om godkendelse af bestyrer
 • Seneste årsregnskab/årsrapport
 • Underskrevne dokumenter for lån, aftaler om tilbagebetaling og kontoudtog, som dokumenterer selskabets kapital
 • Kontrakt for køb eller leje af stedet
 • Driftsbudget og likviditetsbudget

Ansøgning - bestyrer

Vedlæg

 • Din kontrakt som bestyrer
 • Kopi af pas eller kørekort

Fornyelse - personer

Vedlæg

 • Kopi af pas eller kørekort
 • Din seneste årsopgørelse

Fornyelse - selskaber, foreninger, fonde m.v.

Vedlæg

 • Kopi af pas eller kørekort for ansøger, direktion og bestyrelse
 • Seneste årsregnskab/årsrapport
 • Ny bestyreransøgning, selvom det er den samme bestyrer som hidtil 

Ændring af direktion og/eller bestyrelse

Vedlæg

 • Udskrift fra CVR 
 • Kopi af pas eller kørekort på medlemmer af direktion eller bestyrelse
 • vielsesattest hvis giftenavn benyttes

Drifts- og likviditetsblanket

Vedlæg

 • Dokumentation for udgifter og indtægter, herunder løn, varesalg, drift mm.