Resultatet af sundhedsundersøgelsen fra 2020 blev drøftet af en gruppe forskere, der blev enige om, at der ikke var grund til at undersøge Grindstedborgernes sundhed yderligere. Dette var der dog to forskere, der ikke var enige i. Det endte derfor med, at der blev dannet en udvidet forskergruppe, som drøftede undersøgelsens resultater, samt nye resultater yderligere. Det er referaterne fra den udvidede forskergruppes møder, du finder her.